OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Curosurf

Poractantum alfa
R07AA02 Układ oddechowy - surfaktany płucne
zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego 80 mg, co odpowiada około 74 mg całej zawartości fosfolipidów i 0,9 mg niskocząsteczkowych hydrofobowych protein.
- rej. 07648

Opakowanie handloweWydawanie
2 fiol. 1,5 ml
ID: 21284
Lz lecznictwo zamknięte
05909990764822
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.