OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Retrovir

Zidovudinum
J05AF01 (J05A?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
- rej. 07699

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. 20 ml
ID: 12237
Lz lecznictwo zamknięte
05909990769919
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.