OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aleve

Naproxenum natricum
M01AE02 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
tabletki powlekane 220 mg
- rej. 07756

Opakowanie handloweWydawanie
3 tabl.
ID: 19252
OTC bez recepty
05909990775651
7 tabl. w blistrze
ID: 12317
OTC bez recepty
05909990775613
12 tabl.
ID: 83697
OTC bez recepty
05908229301913
24 tabl.
ID: 83698
OTC bez recepty
05908229301920
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.