OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Calpol

Paracetamolum
N02BE01 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - anilidy
zawiesina doustna 120 mg/5 ml
- rej. 07259

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 140 ml
ID: 12380
OTC bez recepty
05909990725915
1 butelka 1000 ml
ID: 12381
OTC bez recepty
05909990725922
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.