OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Acetylcysteine Sandoz

Acetylcysteinum
V03AB23 Antidota
roztwór do infuzji 100 mg/ml
- rej. 07893

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 3 ml
ID: 12431
Rp na receptę
05909990789313
10 amp. 3 ml
ID: 12432
Rp na receptę
05909990789320
50 amp. 3 ml
ID: 12433
Rp na receptę
05909990789337
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.