OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aprovel

Irbesartanum
C09CA04 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki 75 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 20900
Rp na receptę
05909990782449
28 tabl.
ID: 12529
Rp na receptę
05909990782413
56 tabl.
ID: 12530
Rp na receptę
05909990782420
56 tabl. (56 x 1)
ID: 88589
Rp na receptę
05909990430161
98 tabl.
ID: 12532
Rp na receptę
05909990782437
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.