OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Esmeron

Rocuronii bromidum
M03AC09 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
roztwór do wstrzykiwań 50 mg/5 ml
- rej. 07844

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. 5 ml
ID: 43480
Lz lecznictwo zamknięte
05909990646487
12 amp. 5 ml
ID: 12597
Lz lecznictwo zamknięte
05909990784417
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.