OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aprovel

Irbesartanum
C09CA04 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki 300 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 20901
Rp na receptę
05909990782642
28 tabl.
ID: 12633
Rp na receptę
05909990782611
56 tabl.
ID: 12634
Rp na receptę
05909990782628
56 tabl. (56 x 1)
ID: 88588
Rp na receptę
05909990430185
98 tabl.
ID: 12636
Rp na receptę
05909990782635
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.