OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Acodin

Dextromethorphani hydrobromidum
R05DA09 Leki przeciwkaszlowe - alkaloidy opium i ich pochodne
tabletki 15 mg
- rej. 04042

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 84757
OTC bez recepty
05909991067403
20 tabl.
ID: 121002
OTC bez recepty
05909991320881
30 tabl.
ID: 12738
OTC bez recepty
05909990404216
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.