OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Somatostatin-Eumedica

Somatostatinum
H01CB01 Hormony podwzgórza - hamujące wzrost
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3 mg
- rej. 04028

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + rozp. 1 ml
ID: 52923
Lz lecznictwo zamknięte
05909990402816
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.