OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Suprane

Desfluranum
N01AB06 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - chlorowane węglowodory
płyn do inhalacji -
- rej. 08125

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 240 ml
ID: 23096
Lz lecznictwo zamknięte
05909990859160
6 butelek 240 ml
ID: 54418
Lz lecznictwo zamknięte
05909990812516
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.17 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.