OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aulin

Nimesulidum
M01AX17 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - inne niesteroidowe
granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 100 mg
- rej. 04114

Opakowanie handloweWydawanie
3 sasz. 2 g
ID: 49577
Rp na receptę
05909990224593
6 sasz. 2 g
ID: 13000
Rp na receptę
05909990411412
9 sasz. 2 g
ID: 87196
Rp na receptę
05909991092283
15 sasz. 2 g
ID: 13001
Rp na receptę
05909990411429
30 sasz. 2 g
ID: 13002
Rp na receptę
05909990411436
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.