OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nimbex

Cisatracurium
M03AC11 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml
- rej. 04128

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 2,5 ml
ID: 13025
Lz lecznictwo zamknięte
05909990412815
5 amp. 5 ml
ID: 13026
Lz lecznictwo zamknięte
05909990412822
5 amp. 10 ml
ID: 13027
Lz lecznictwo zamknięte
05909990412839
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.