OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Augmentin

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg)/5 ml
- rej. 04193

Opakowanie handloweWydawanie
1 fl. 5,3 g proszku/35 ml zawiesiny
ID: 13491
Rp na receptę
05909990419319
1 fl. 12,6 g proszku/70 ml zawiesiny
ID: 13492
Rp na receptę
05909990419326
1 fl. 25,2 g proszku/140 ml zawiesiny
ID: 13493
Rp na receptę
05909990419333
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.