OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Betnovate

Betamethasoni valeras
D07AC01 Kotykosteroidy stosowane miejscowo - silnie działające (grupa III)
krem 1,22 mg/g
- rej. 04231

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 15 g
ID: 13497
Rp na receptę
05909990423118
1 tuba 30 g
ID: 13498
Rp na receptę
05909990423125
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.