OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atacand

Candesartanum cilexetili
C09CA06 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki 8 mg
- rej. 04300

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 13485
Rp na receptę
05909990430017
28 tabl.
ID: 13486
Rp na receptę
05909990430024
90 tabl.
ID: 107432
Rp na receptę
05909991213596
100 tabl.
ID: 13487
Rp na receptę
05909990430031
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.