OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atacand

Candesartanum cilexetili
C09CA06 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki 16 mg
- rej. 04301

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 13488
Rp na receptę
05909990430116
28 tabl.
ID: 13489
Rp na receptę
05909990430123
90 tabl.
ID: 107433
Rp na receptę
05909991213602
100 tabl.
ID: 13490
Rp na receptę
05909990430130
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.