OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Prograf

Tacrolimusum
L04AA05 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml
- rej. 04471

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 1 ml
ID: 14477
Lz lecznictwo zamknięte
05909990447114
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.