OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5-Fluorouracil-Ebewe

Fluorouracilum
L01BC02 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 500 mg
- rej. 04506

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 14573
Rp na receptę
05909990450619
1 fiol. 10 ml
ID: 14574
Rp na receptę
05909990450626
1 fiol. 20 ml
ID: 14575
Rp na receptę
05909990450633
1 fiol. 100 ml
ID: 28984
Rp na receptę
05909990336258
5 amp. 5 ml
ID: 14578
Rp na receptę
05909990450657
5 amp. 10 ml
ID: 14576
Rp na receptę
05909990450640
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.