OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ultiva

Remifentanilum
N01AH06 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - opioidy znieczulające
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 5 mg
- rej. 04582

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. proszku
ID: 14796
Lz lecznictwo zamknięte
05909990458219
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.