OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


CellCept

Mycophenolas mofetil
L04AA06 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 500 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 fiol. proszku
ID: 14822
Rpz recepty specjalne
05909990464616
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.