OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dacarbazin TEVA

Dacarbazinum
L01AX04 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujace różne
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 200 mg
- rej. 04670

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 43999
Lz lecznictwo zamknięte
05909990467013
10 fiol. proszku
ID: 44000
Lz lecznictwo zamknięte
05909990467020
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.