OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adriblastina PFS

Doxorubicini hydrochloridum
L01DB01 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
- rej. 04710

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 15122
Lz lecznictwo zamknięte
05909990471010
1 fiol. 25 ml
ID: 48435
Lz lecznictwo zamknięte
05909990471027
1 fiol. 100 ml
ID: 71903
Lz lecznictwo zamknięte
05909990929177
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.