OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Avonex

Interferonum beta-1a
L03AB07 (L03A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 30 mcg (6 mln j.m.)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 zestawy: 1 fiol. prosz.+ rozp. 1 ml + 2 igły
ID: 15123
Rpz recepty specjalne
05909990471119
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.