OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sopodorm 5

Midazolamum
N05CD08 Układ nerwowy - leki nasenne i uspokajające - pochodne benzodiazepiny
roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml
- rej. 04725

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 2 ml
ID: 15170
Lz lecznictwo zamknięte
05909990472512
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.