OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Telzir

Fosamprenavirum
J05AE07 (J05A?)-
zawiesina doustna 50 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 225 ml + 1 strzyk.
ID: 22707
Rpz recepty specjalne
05909990007448
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.