OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fluoresceine Thea

Fluoresceinum
S01JA01 Leki okulistyczne - środki barwiące
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
- rej. 87/13

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 5 ml
ID: 83248
Lz lecznictwo zamknięte
05909997221830
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.