OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aminoven Infant 10%

Produkt złożony
B05BA01 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji -
- rej. 04794

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 15431
Rp na receptę
05909990479412
1 butelka 250 ml
ID: 15432
Rp na receptę
05909990479429
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.