OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alutard SQ

Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)
V01AA Wyciągi alergenów odczulających
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml; dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
- rej. 03597

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego
ID: 15823
Rp na receptę
05909990359721
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego
ID: 15824
Rp na receptę
05909990359714
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.