OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Midanium

Midazolamum
N05CD08 Układ nerwowy - leki nasenne i uspokajające - pochodne benzodiazepiny
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
- rej. 04248

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 3 ml
ID: 13306
Lz lecznictwo zamknięte
05909990424818
5 amp. 10 ml
ID: 13842
Lz lecznictwo zamknięte
05909990424832
10 amp. 1 ml
ID: 14123
Lz lecznictwo zamknięte
05909990424825
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.