OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Deflegmin

Ambroxoli hydrochloridum
R05CB06 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
syrop 30 mg/5 ml
- rej. 04959

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 120 ml
ID: 15753
OTC bez recepty
05909990495917
1 butelka 150 ml
ID: 17458
OTC bez recepty
05909990495924
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.