OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ACC mini

Acetylcysteinum
R05CB01 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
proszek do sporządzania roztworu doustnego 20 mg/ml
- rej. 08246

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka - 30 g proszku
ID: 16083
OTC bez recepty
05909990824618
1 butelka - 60 g proszku
ID: 16084
OTC bez recepty
05909990824625
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.