OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tlen medyczny

Oxygenium
V03AN01 Gazy medyczne
gaz medyczny -
- rej. 08178

Opakowanie handloweWydawanie
1 zbiornik kriogeniczny
ID: 16151
Lz lecznictwo zamknięte
05909990817825
1 butla 185 l
ID: 34195
Lz lecznictwo zamknięte
05909990615797
1 butla 1 l - 50 l
ID: 85256
Lz lecznictwo zamknięte
05909991072131
1 butla 0,1 l - 50 l
ID: 88035
Lz lecznictwo zamknięte
05909991099145
1 wiązka (8 - 16 butli 400 l - 800 l)
ID: 88036
Lz lecznictwo zamknięte
05909991099152
1 cysterna > 800 kg
ID: 88037
Lz lecznictwo zamknięte
05909991099169
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.