OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ReFacto AF

Moroctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
B02BD02 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. (125 j.m./ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.
ID: 16159
Rpz recepty specjalne
05909990819416
1 amp.-strzyk. 500 j.m. + 4 ml. rozp.
ID: 105200
Rpz recepty specjalne
05909990880805
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.