OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alutard SQ

Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść konia, kota i psa)
V01AA Wyciągi alergenów odczulających
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
- rej. 03596

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego
ID: 16394
Rp na receptę
05909990359622
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego
ID: 16395
Rp na receptę
05909990359615
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.