OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bactroban

Mupirocinum
D06AX09 Antybiotyki do stosowania miejscowego na skórę - różne
krem 20 mg/g
- rej. 08397

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 15 g
ID: 16512
Rp na receptę
05909990839711
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.