OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gripex Hot Zatoki

Produkt złożony
N02BE51 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - anilidy
proszek do sporządzania roztworu doustnego -
- rej. 08460

Opakowanie handloweWydawanie
6 sasz.
ID: 16891
OTC bez recepty
05909990846016
8 sasz.
ID: 114234
OTC bez recepty
05907377139232
12 sasz.
ID: 63337
OTC bez recepty
05902768919080
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.