OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Solvertyl

Ranitidinum
A02BA02 Choroba wrzodowa - blokery receptora H2
roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml
- rej. 08552

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 2 ml
ID: 17088
Lz lecznictwo zamknięte
05909990855216
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.