OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atropinum sulfuricum WZF

Atropini sulfas
A03BA01 Przewód pokarmowy - alkaloidy pokrzyku, aminy 3-rzędowe
roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/ml
- rej. 08600

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 1 ml
ID: 13764
Rp na receptę
05909990860012
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.