OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alfaferone

Interferonum alfa
L03AB01 (L03A?)-
roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji 6 000 000 j.m./ml
- rej. 08612

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp. 1 ml
ID: 17178
Rp na receptę
05909990861217
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.