OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Viramune

Nevirapinum
J05AG01 (J05A?)-
zawiesina doustna 50 mg/5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 240 ml
ID: 17185
Rpz recepty specjalne
05909990861712
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.