OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Integrilin

Eptifibatidum
B01AC16 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
roztwór do infuzji 0,75 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 100 ml
ID: 17220
Rpz recepty specjalne
05909990864218
1 fiol. 100 ml
ID: 130088
Rpz recepty specjalne
05901878600093
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.