OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alphagan

Brimonidini tartras
S01EA05 Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenicę - sympatykomimetyki
krople do oczu, roztwór 2 mg/ml
- rej. 08650

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 2,5 ml
ID: 17226
Rp na receptę
05909990865017
1 op. 5 ml
ID: 17227
Rp na receptę
05909990865024
1 op. 10 ml
ID: 17228
Rp na receptę
05909990865031
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.