OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Accuzide 20

Quinaprilum + Hydrochlorothiazidum
C09BA06 Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna + diuretyki
tabletki powlekane 20 mg + 12,5 mg
- rej. 08674

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 17266
Rp na receptę
05909990867417
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.