OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Acix 500

Aciclovirum
J05AB01 Leki przeciwwirusowe działające ogólnie - nukleozydy i nukleotydy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg
- rej. 08681

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. proszku
ID: 17282
Lz lecznictwo zamknięte
05909990868117
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.