OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Claritine Allergy

Loratadinum
R06AX13 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletki 10 mg
- rej. 08742

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 17485
OTC bez recepty
05909990874217
10 tabl.
ID: 126504
OTC bez recepty
05909991360542
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.