OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Rebif

Interferonum beta-1a
L03AB07 (L03A?)-
roztwór do wstrzykiwań 22 mcg/0,5 ml (12 mln j.m/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 wkłady 1,5 ml
ID: 127089
Rpz recepty specjalne
05909990728480
12 wkładów 1,5 ml
ID: 127090
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.