OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amoksiklav

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg)/5 ml
- rej. 08948

Opakowanie handloweWydawanie
1 fl. 8,75 g proszku/35 ml zawiesiny
ID: 17939
Rp na receptę
05909990894819
1 fl. 17,5 g proszku/70 ml zawiesiny
ID: 17940
Rp na receptę
05909990894826
1 fl. 35 g proszku/140 ml zawiesiny
ID: 17941
Rp na receptę
05909990894833
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.