OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Remicade

Infliximabum
L04AB02 (L04A?)-
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 18002
Rpz recepty specjalne
05909990900114
2 fiol. proszku
ID: 18003
Rpz recepty specjalne
05909990900121
3 fiol. proszku
ID: 18004
Rpz recepty specjalne
05909990900138
4 fiol. proszku
ID: 49693
Rpz recepty specjalne
05909990695577
5 fiol. proszku
ID: 49694
Rpz recepty specjalne
05909990695584
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.