OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sumamed

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg
- rej. 09016

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. 500 mg
ID: 18031
Lz lecznictwo zamknięte
05909990901616
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.